Takrif Metafora

Tadi post ke RH tentang takrif metafora ni, kebetulan memang tengah study pasal ni. Jadi nak tempeklah jugak di sini, senang nak rujuk, orang lain pun boleh rujuk juga.


Aristotles: Metafora terbentuk apabila sesuatu benda diberi nama (yakni, makna) yang dimiliki oleh benda lain; pemindahan (makna) ini berlaku sama ada dari peringkat genusnya, atau kepada jenisnya, atau daripada jenis kepada genusnya, atau daripada jenis kepada jenis, atau berdasarkan analogi

George Lakoff dan Mark Johnsons (1981:1) Our ordinary conceptual system , in terms of which  we think an act, is fundamentally metaphorical in nature

Za'ba(1934/2002:171): semua bahasa penuh dengan peribahasa, bidalan dan perumpamaan; sekadarkan banyak sedikitnya dan tinggi rendah isinya mengikut kadar kemajuan bahasa itu dan kemajuan bangsa yang bercakap akan dia 

Kovecsus (2002:x): metafora adalah ‘…a property of concepts, and not just of words…’ dan fungsi metafora ialah ‘…to better understand certain concepts and not just some artistic or aesthetic purposes’.

0 comments: