BIASISWA 2011! BIASISWA 2011! KLING..KLING..

Akhir tahun dan awal tahun yang super sibuk. Saya terjumpa tawaran-tawaran biasiswa pengajian tinggi, sesiapa yang sedang mencari dan berminat boleh cuba ye.


MyBrain15


Program MyBrain15 adalah salah satu program agenda kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Matlamat program adalah untuk mewujudkan kelompok sumber manusia yang berpengetahuan tinggi sebagai pemangkin kepada penyelidikan dan inovasi. Ini adalah penting bagi memastikan usaha Kerajaan untuk menjadikan pembangunan ekonomi berteraskan inovasi dapat dicapai dengan jayanya. Di bawah program ini, Kerajaan mensasarkan untuk mencapai sebanyak 60,000 pemegang PhD di kalangan rakyat Malaysia. Program yang ditawarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi adalah seperti berikut:

MyPhD

MyPhD terbuka kepada semua graduan yang layak dan kakitangan sektor swasta. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumpulan tenaga kerja profesional tempatan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi berteraskan inovasi dan kreativiti yang mampu menjana pertumbuhan sektor ekonomi dan industri tempatan.

MyMaster

MyMaster merupakan feeder kepada program pembiayaan pengajian di peringkat PhD iaitu MyPhD. Objektif program ini adalah untuk merangsang dan menggalakkan graduan yang berkaliber meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang penting selaras dengan agenda pembangunan negara.

PhD Industri

PhD Industri memberi tumpuan kepada para profesional dan pengamal industri dalam menghasilkan inovasi dan meningkatkan daya saing melalui penyelidikan berasaskan industri. Program ini juga adalah insentif Kerajaan untuk menggalakkan perkongsian pengetahuan antara pengamal industri dan ahli akademik dalam melahirkan profesional yang berpengetahuan tinggi.

Skim Latihan Akademik IPTA(SLAI)

SLAI bertujuan meningkatkan kualiti tenaga pengajar di IPTA selaras dengan objektif PSPTN iaitu "Memperkasa Institusi Pengajian Tinggi". Dalam RMKe-10, Kerajaan mensasarkan 75% pensyarah berkelayakan PhD atau setaraf di IPTA bertaraf Universiti Penyelidikan manakala sebanyak 60% di IPTA lain. Pengajian ini terbuka kepada pensyarah/ tutor/ fellow yang berkhidmat di IPTA sahaja.

Maklumat lanjut: http://www.mohe.gov.my/


GRADUATE RESEARCH SCHOLARSHIP 2011/2012 The Universiti Brunei Darussalam introduced the Graduate ResearchScholarships to facilitate and promote research degrees in order to


develop the university into a research-intensive university and also to


expand and enhance the quality of graduate programmes and graduates.

Deadline: 15

Eligibility
Below 40 years old;DARMASISWA REPUBLIK INDONESIAEnroll full-time in a graduate degree by research (PhD and


Master by Research Degree)


Demonstrate a good academic track record
 
Benefit Package
Tuition Fees waiver

Return air ticket
Research Allowance


o Brunei Dollar 2,000 for Master by Research
o Brunei Dollar 3,000 for PhD
 
All applications must reach Universiti Brunei Darussalam by31st March 2011. Therefore the application forms should be submitted


to the Ministry of Higher Education Malaysia by 14th March 2011.


Kindly forward your application and required documents to :-


UnderSecretary
Ministry of Higher Education Malaysia
Scholarship Division
Level 4, Block 1, Menara PjH
Precinct 2
Federal Government Administrative Centre
62100 Putrajaya
(Attn: Mdm Nureezan bt Daud)


Any Inquiries can be forwarded to email address as follows:-


Dr. Zaw Wind (Email: zaw.wint@ubd.edu.bn)
Dr Hazri Kifle (Email : hazri.kifle@ubd.edu.bn)
Dr. Teo Siew Yean (Email: siewyean.teo@edu.bn)
 
CONTACT (MOHE)
Mdm. Nureezan bt Daud / Mdm. Shamimi Ab Kadir

Tel: 03-8884 4600
Fax: 03-8884 4701
 
For further information and application form, please visit

http://www.ubd.edu.bn“Indonesian Scholarship Programme”
 
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mempelawa mahasiswa Malaysia yang melanjutkan pengajian dalam bidang seni dan bahasa Indonesia untuk memohon darmasiswa bagi tiga program berikut:-


· Program Darmasiswa RI- Regular 1 (Satu) Tahun
-merupakan program pemberian biasiswa Republik Indonesia untuk belajar
bahasa Indonesia, atau daerah, seni muzik tradisional, seni tari tradisional, seni
karya di institusi pengajian tinggi di Indonesia selama satu tahun.


· Program Darmasiswa RI- Regular 6 (Enam) Bulan
-merupakan program biasiswa Republik Indonesia untuk belajar bahasa
Indonesia di institusi pengajian tinggi di Indonesia selama 6 bulan.
 
Biasiswa / Kemudahan DitawarkanPengecualian yuran pengajian
Elaun Sara Hidup sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah) dibayar setiap bulan


Permohonan adalah secara online atau melalui borang permohonan yang boleh didapati di laman web seperti berikut : www.darmasiswa.diknas.go.id


Satu (1) salinan permohonan hendaklah dihantar kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di alamat seperti berikut:


Setiausaha Bahagian
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Aras 4, Blok 1, Menara PjH
Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
(u.p. Pn. Nureezan Bt Daud)
No. Tel: 03-8884 4725 No. Faks: 03-8884 4701


Tarikh tutup permohonan adalah pada 8 Februari 2011.
th March 2011

0 comments: